هواوی با جذب مهندسان نوکیا به دنبال ساخت سیستم عامل اختصاصی است