برندگان ۳ ساعت هوشمند در مسابقه آی‌تی‌رسان اعلام شدند