بخش موبایل سونی تمرکز خود را در هند، برزیل، آمریکا و چین کاهش می‌دهد