اگر امنیت دستگاه برای شما مهم است، تنها از محصولات سامسونگ و نکسوس‌های گوگل استفاده کنید