معرفی اپلیکیشن CardioGraph: سنسور اندازه‌گیری ضربان قلب را به گوشی خود بیاورید!