تماشا کنید: وسیله‌ای که همه چیز را به‌راحتی اندازه‌گیری می‌کند!