تصویر جدیدی از ساعت هوشمند نوکیا با نام Moonraker منتشر شد