چگونه سامسونگ با گلکسی نوت، فبلت را به محصولی فراگیر تبدیل کرد؟!