افزایش دو برابری سهم سامسونگ در بازار ابزارهای پوشیدنی