با ساختار و نحوه عملکرد انواع اسکنر اثر انگشت آشنا شوید.