دیزنی اپلیکیشن پیام‌رسان Disney Mix را برای کودکان عرضه کرد