درآمد پوکمون گو در ماه اول به ۲۰۰ میلیون دلار رسید