تامین برق یک روز اسکاتلند تنها توسط توربین‌های بادی!