انویدیا در سکوت خبری کارت گرافیک GTX 1060 3GB را معرفی کرد