افتتاح اولین کارخانه تولید لباسشویی Direct Drive (بدون تسمه) در ایران