سامسونگ از چیپ جدید اگزینوس ۷۵۷۰ با فناوری ۱۴ نانومتری و قیمت اقتصادی رونمایی کرد