خانواده دیزایر ۱۰ اچ‌تی‌سی در روز بیستم سپتامبر معرفی می‌شوند