اپل موزیک هم اکنون ۱۷ میلیون کاربر دارد که همگی اشتراک ماهانه پرداخت می‌کنند!