به دارندگان گلکسی نوت ۷ در هواپیماها هشدار داده شد!