آپدیت جدید سامسونگ برای نوت ۷ به منظور جلوگیری از انفجار