کوالکام سعی دارد دوربین‌های دوگانه را به گوشی‌های بیشتری بیاورد