سومین ضربه به سامسونگ؛ زلزله اخیر کره جنوبی باعث اخلال در تولید سامسونگ شد