با این لباس شما احساس حضور واقعی در بازی کامپیوتری را پیدا می‌کنید!