تکنیک‌های تصویر برداری از استخوان به صورت سه بعدی، می‌تواند جایگزین اشعه ایکس شود