فروش نوت ۷ قبل از فراخوانی ۲۵ درصد بالاتر از نوت ۵ بود!