اپل در حال کار بر روی افزودن قابلیت اندازه‌گیری خواب برای اپل واچ است!