سرویس‌های جدید فناوری اینترنت اشیا توسط همراه اول رونمایی شد