USB Audio 3.0، راهی هموار برای بهبود کیفیت صوتی تلفن‌های همراه