گزارش جدید گارتنر خبر از کاهش فروش محصولات کامپیوتری برای دومین سال پیاپی می‌دهد