ممنوعیت استفاده از اپل واچ در جلسات کابینه انگلیس و استرالیا!