انتشار تیزری از بازی جدید راک استار؛ آیا نسخه جدید Red Dead Redemption در راه است؟!