شبکه‌های عصبی گوگل می‌توانند ارتباط درونی خود را رمزگذاری کنند!

تکنولوژی به حدی سریع پیشرفت می‌کند که نمی‌توان به طور دقیق گفت که آینده چه شکلی خواهد بود، اما شاید یک چیز را با اطمینان بتوان گفت و آن این است که آینده تکنولوژی با هوش مصنوعی درآمیخته است. از آنجایی که هیچ هوش مصنوعی بدون یاد گرفتن و تکامل یافتن، هوشمند نیست، پس محققان به یادگیری عمیق روی آورده‌اند. یادگیری عمیق نوعی پیشرفته از هوش مصنوعی است که سعی می‌کند همانند مغز انسان عمل کند. یکی از مهمترین مدل‌های یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی هستند.

شبکه‌های عصبی می‌توانند همانند انسان یاد بگیرند و تکامل پیدا کنند. گرچه هنوز تا رسیدن به این هدف فاصله زیادی داریم، اما هر روز شاهد پیشرفت‌هایی در این زمینه هستیم. تیم گوگل در این زمینه شبکه‌های عصبی ساخته‌اند که می‌توانند روش رمزگذاری خود را ابداع کرده و ارتباط درونی خود را رمزگذاری کنند. محققان گوگل دو شبکه عصبی ساختند و اسم آنها را باب و آلیس گذاشتند. سپس این دو بگونه‌ای برنامه ریزی شدند که یک کد رمزگذاری بسازند و ارتباطات بین خود را رمزگذاری کنند. محققان سپس شبکه عصبی حوا را ساختند و از او خواستند که ارتباطات بین آلیس و باب را رمزگشایی کند. حوا نتوانست، اما توانست در زمینه رمزگشایی پیشرفت کند. البته باب و آلیس نیز بیکار ننشتند و رمزگذاری خود را دائما تکامل می‌دادند.

تیم گوگل نتیجه گرفته است که شبکه‌هاب عصبی همانند انسان در رمزگذاری موفق‌تر از رمزگشایی هستند.

پیام بگذارید