سود دهی در بخش لوازم خانگی و صوتی تصویری ال‌جی به‌همراه ضرر در قسمت موبایل