اچ‌تی‌سی دیزایر A17 همراه با اچ‌تی‌سی Bolt معرفی می‌شود