کاهش ۸.۶۶ درصدی سود اچ‌تی‌سی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته