پتنت جدید سامسونگ در رابطه با یک هدست واقعیت مجازی با قابلیت ردیابی چشم و چهره