در دوشنبه سایبر، هر ۱۵ ثانیه یک ایکس باکس در eBay به فروش رسید!