هر آنچه که تاکنون در رابطه با اچ‌تی‌سی ۱۱ می‌دانیم