خبر های خوبی از طرف اپلیکیشن Waze،برای کاربران ویندوز فون در راه است!