سامسونگ سیاست‌ جلوگیری از استفاده گلکسی نوت۷ را به‌کار می‌گیرد