هواوی از آنر مجیک با نمایشگر بدون حاشیه پرده برداشت