نگاه نزدیک به هواوی آنر مجیک: دستگاهی زیبا با ۸ لبه خمیده!