دو گوشی هواوی با اسم رمز آنر پراگ تاییدیه FCC را دریافت کردند