مایکروسافت پتنت جدیدی در رابطه با دنبال‌کردن حرکات چشم به ثبت رساند