اضافه شدن زوم اپتیکال ۱۰ برابر در آخرین آپدیت هواوی میت ۹