یک خانواده تگزاسی FaceTime اپل را مسئول مرگ دخترشان می‌دانند!