ایستگاه فضایی بین‌المللی در اولین روزهای سال نو میلادی به یک باتری جدید مجهز می‌شود