میزان دانلود کیبورد گوگل در گوگل‌پلی از مرز ۵۰۰ میلیون هم گذشت!