ال‌جی برای اولین بار تلویزیون با فناوری سلول‌های نانو را معرفی کرد