نیکون با همکاری شرکت Verily به مبارزه با مشکلات بینایی ناشی از دیابت می‌رود